Новини

До всички членове на БФКА - до 15.12.2007 г. се приемат кандидатури за членство в комисиите към УС на БФКА.
20 ноември 2007БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

Съобщение до всички членове на федерациятаВъв връзка с актуализиране на състава на комисиите и решение на УС на БФКА, каним всички желаещи да бъдат членове на комисиите – помощни органи към УС на БФКА в срок до 15.12.2007 г. да заявят писмено (може и по и-мейла) в офиса на федерацията желанието си за членство в съответна комисия.Решение № 8 / 14.11.2007 г. на УС на БФКА:Желаещите да участват в комисиите към БФКА да подадат в срок до 15.12.2007 г. в офиса кандидатури за членство в комисиите.

Комисии към УС на БФКА:

- “Състезателно катерене”

- “Ледено катерене”

- “Ски-алпинизъм”

- “Алпинизъм”

- “Спортно катерене”

- “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване”

- “Обучение и квалификация”БФКА Офис

Бул. “Васил Левски” 75,

София 1040

Тел/факс 987 17 98

Тел. 930 05 32

office@bfka.org

www.bfka.org
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF