Новини

Критерии за състав на национален отбор по ледено катерене за 2008 г. и контролен тест - състезание за определяне на състава - 24-25.11.2007 г.
16 ноември 2007БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

КОМИСИЯ “ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ”

КРИТЕРИИ ЗА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ

ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ ЗА 2008 г.Катерачите да имат собствена екипировка (“сечива” за участиe в състезания, еспадрили с котки “Lasportiva”, “Keiland”, “Lowa” и др.)
Кандидатите за националния отбор да имат опит в участия в състезания, да са участвали в поне 3 състезания по ледено катерене в държавните първенства.
Да имат проходимост като водач - микс М10+, на лед WI 5.
Всеки кандидат да предостави списък на Dry Tooling маршрути и водопади, които е изкатерил през последните 2 години. Списъкът на маршрутите да се предостави в офиса на БФКА.
Проверката на нивото на кандидатите за националния отбор ще се направи с контролни тестове и състезания.

_________________________________________________________________________________________________________________________КОНТРОЛЕН ТЕСТ - СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ ЗА 2008 г.Място на провеждане: НСА, София, 24-25.11.2007 г., 10 ч.Участие: всеки състезател от страната, който отговаря на критериите за състав на националния отбор.

Заявка за участие - до 22.11.2007 г. – в офиса на БФКА или на тел. 0888 237 536 – Станимир Желязков٭ Всички разходи са за сметка на участниците.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF