Новини

Среща - презентация с Енрике Лукас (Испания) - "Каталунския маршрут по Южната стена на Анапурна" и отбелязване на 20 г. от българския опит за зимно изкачване по същата стена - 16 март 2005 г. (сряда) от 19 ч. във Физическия факултет на Софийския Университет, бул. "Джеймс Баучер" 5, зала А - 207.
10 март 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF