Новини

На 3 октомври 2007 г. от 21.15 ч в зала 245 на Софийския университет ще се прoведе презентация на Борислав Димитров за неговото участие в експедиция до Америка и вулканите на Камчатка. <br> <br>Поканени са всички любители на интересни пътешествия и приключения. <br>Вход свободен.
01 октомври 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF