Новини

Алпийски клуб "Млад дихател" - София организира курс по скално катерене за начинаещи.
07 март 2005

Курсът е с продължителност 3 месеца, включва теоретична лекция веднъж седмично в извънработно време и практически занимания всяка събота и неделя в районите на Лакатник, Витоша, Враца и др.


Начало – 20 март 2005 г.

Цена – 100 лв.


Телефони за връзка:

0887 62 16 38 – Иван Ненков

0898 42 37 69 – Ксения Соболева

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF