Новини

Държавен летен алпийски сбор, Мальовица, 6-9-ти септември 2007 г.
17 август 2007БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

КОМИСИЯ “АЛПИНИЗЪМ”Н А Р Е Д Б АЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ДЪРЖАВЕН ЛЕТЕН АЛПИЙСКИ СБОР “МАЛЬОВИЦА - 2007”6-9-ти септември 2007 г.І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ.Проявата ще се проведат в района на Мальовица с център хижа “Мальовица” за времето 6-9-ти септември 2007 г.II. ПРОГРАМА6.09.07 до 20:00 ч. - пристигане х. “Мальовица”, настаняване, регистрация за участие

20:30 ч. - техническа конференция.

7.09.07 до 19:00 ч. - изкачвания в района

20:00 ч. – презентация, филм

8.09.07 до 19:00 ч. - изкачвания в района

20:00 ч. – презентация, филм

9.09.07 до 15:00 ч. - изкачвания в района

16:00 ч. – награждаване на победителите и закриване

В рамките на държавния летен алпийски сбор ще се проведе среща с ветерани – алпинисти, на която те ще разкажат свои спомени за изкачвания у нас и чужбина. Сред тях ще бъде Володя Лободин – автор на първото българско зимно изкачване на северната стена на Вихрен.IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕВ Държавния алпийски сбор участие могат да вземат всички алпинисти, които отговарят на следните условия:

- да имат предсъстезателен медицински преглед

- задължителна Планинска застраховка!

- да разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения.ІV. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ.БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.IV. НАГРАДИНаградите са материални и са осигурени от магазин “Алпи”, София. Регламентът за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF