Новини

Състезателно катерене - открито състезание по боулдър, Нови Сад, Сърбия, 1-2.09.2007 г.
13 август 2007

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF