Новини

Общо събрание на Федерация на българските алпийски клубове, 9-ти юни 2007 г., 10 ч., София, Спортната палата.
28 май 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF