Новини

На 18-ти април от 18 ч. в гр.Карлово - голямата зала на общината, ще се състои представяне на сборника "От Сучурума до Еверест" - статии, интервюта и дневници на Христо Проданов, съставител - Сандю Бешев.
29 март 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF