Новини

За набиране на средства в помощ на близките на нашите приятели Иван Ненков, Филип Жазмати и Тихомир Стоянов, които загубихме на вр. Матерхорн се откриват следните сметки: <br> <br>Федерация на българските алпийски клубове(ФБАК) <br>Първа Инвестиционна Банка АД, <br>Банков код: FINVBGSF <br>в Евро: BG98 FINV 9150 12EU R0K7 FF <br>в Лева: BG44 FINV 9150 12BG N0K7 FD <br> <br>Благодарим!
06 февруари 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF