Новини

Състезанието по ски-алпинизъм за купа "Алеко" на 20.01.2007 г. се отлага поради липса на сняг. Новата дата на провеждане ще бъде съобщена допълнително.
16 януари 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF