Новини

Във връзка с актуализирането на информацията за клубовете - членове на Федерацията на българските алпийски клубове молим всеки клуб да попълни и изпрати приложената анкетна карта или да я представи при регистрацията за Общото събрание на ФБАК на 13.01.07 г.
11 януари 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF