Новини

Държавно първенство по ледено катерене - 25-27 февруари 2005 г.
15 февруари 2005


Ф Е Д Е Р А Ц И Я Н А Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е А Л П И Й С К И К Л У Б О В Е


Н А Р Е Д Б А


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ

25-27 февруари 2005 г.
І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ


Първенството ще се проведе в района на хижа Скакавица, Рила планина от 25-ти до 27-ми февруари 2005 г. по следната програма:


25-ти февруари 2005 г. (петък)


до 20,00 ч. - пристигане и настаняване

20,30 ч. – техническа конференция


26-ти февруари 2005 г. (събота)


09,00 ч. – квалификация трудност

13,00 ч. – полуфинали трудност


27-ми февруари 2005 г. (неделя)


10,00 ч. – финали трудност

14,00 ч. – награждаванеІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В състезанието по ледено катерене могат да участват всички състезатели, които отговарят на следните условия:

- да имат предсъстезателен медицински преглед

- да са застраховани за най-малко 1000 лева

- да имат “Планинска застраховка” /може да се направи на място/


Съдия-откривател– Милкана Русева


ІІІ. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ.

ФБАК обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.

Настаняването ще бъде в хижа Скакавица. Цена на нощувката – от 6 до 8 лв.

Стартова такса – 5 /пет/ лв. за състезатели - членове на ФБАК (платен членски внос за 2005 г.); 10 /десет/ лв. за състезатели, нечленуващи в ФБАК


ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ.

Класирането е индивидуално, категории - мъже и жени. Наградите ще са материални.


ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост организаторите си запазват право на промени. Информация по стартовете и маршрутите ще бъде дадена на техническата конференция.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF