Новини

Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове, 13.01.2007 г., 10 ч., София, Държавна агенция за младежта и спорта, бул."Васил Левски" 75, залата на 5-ия етаж.
11 декември 2006


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF