Новини

На 22 октомври 2006 г. след боледуване почина Минко Занковски - заслужил майстор на спорта по алпинизъм, директор на училището за планински водачи в с.Черни Осъм, член на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове. <br>Минко ще остане в сърцата и спомените ни като голям алпинист и планинар, приятел, скъп учител и водач на младите поколения алпинисти. <br>Поклон пред светлата му памет!
23 октомври 2006МИНКО ЗАНКОВСКИРоден на 19 авуст 1949 г. в с.Черни Осъм, Троянско. Завършил е Великотърновския университет и работи първоначално като учител, впоследствие и като директор на училището в родното си село. С алпинизъм се занимава от 1970 г. Благодарение главно на неговия ентусиазъм и трудолюбие в малкото подбалканско селце се създава сериозна алпийска школа. Минко Занковски е дългогодишен директор на училището в с. Черни Осъм. От 2000 г. училището е преобразувано в първото по рода си у нас училище за планински водачи. От 2004 г. Минко Занковски е член на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове.

Минко Занковски е заслужил майстор на спорта по алпинизъм. Дълъг е списъка с постиженията му в областта на алпинизма – в Алпите, Кавказ, Памир и Хималаите, където под негово ръководство три експедиции се увенчават с успех - през 1990 г. връх Броуд Пик е достигнат от трима алпинисти, сред които е и Минко; през 1992 г. – Гашербрум II – двама алпинисти достигат върха; през 1993 г. – Нанга Парбат, когато Тончо Тончев от състава на експедицията достига върха.

Минко ще остане в сърцата и спомените ни като голям алпинист и планинар, приятел, скъп учител и водач на младите поколения алпинисти.ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF