Новини

Състезателно катерене - III кръг от шампионата на РБългария за деца, девойки и юноши, 3-4.06.2006 г., ЧОУ "Еспа, София.
23 май 2006


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF