Новини

Състезанието по ледено катерене планувано за 12-13 февруари 2005 г. на хижа "Скакавица" няма да се проведе.
08 февруари 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF