Новини

Заседание на УС на БФКА, 13.12.2023 г.
14 декември 2023

Препис-извлечение
от 

Протокол № 13

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 14.12.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова

Отсъстват: Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов


Решение N 1

УС утвърждава информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2023 г. съгласно Приложение 2 към Раздел VI, т.4 на Програма за развитие на спортните клубове за 2024 г.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова
приема се


Решение N 2

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 05.01.2024 г. от 16 ч. в гр. София, бул. “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2023 г.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова
приема се

Решение N 3

УС утвърждава актуализиран Правилник за провеждане на състезания по спортно катерене.

“За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова
приема се

Решение N 4

УС утвърждава актуализиран списък на съдии в състезания по спортно катерене:
• главен съдия: Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Георги Пенев, Ивайло Радков, Милен Видиновски, Снежана Михайлова, Дора Маринова, Васил Киров, Иван Данчев, Спасина Недялкова
- съдия – откривател (всички дисциплини и възрастови групи): Калин Гърбов, Владислав Ангелов, Ивайло Радков, , Константин Костадинов, Юлия Керемедчиева, Иво Гецов
- съдия – откривател (всички дисциплини мъже / жени / юноши / девойки): Мартин Пенков, Емилиян Колевски, Петър Иванов
- съдия – откривател (боулдър всички възрастови групи): Петя Гърбова
- съдия – откривател (боулдър мъже / жени / юноши / девойки): Яне Голев, Филип Дончев, Никола Петров
- съдия – откривател (трудност мъже / жени / юноши / девойки): Кристиян Петров
- съдия – откривател (всички дисциплини деца / юноши / девойки): Георги Пенев, Росен Рафаилов, Иван Бонев, Стан Калов, Елица Калова

“За“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

Решение N 5
УС утвърждава актуализиран списък на съдии в състезания по ски-алпинизъм
- главен съдия - Николай Диков, Жеко Вътев, Кирил Макаров, Георги Георгиев, Петко Тотев, Васил Флоров, Мариян Вълчев, Тервел Тотев
- трасьори - Николай Диков, Георги Георгиев, Мариян Вълчев, Георги Радев, Тервел Тотев, Ивона Михайлова, Васил Флоров

“За“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров, Снежана Михайлова
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF