Новини

Заседание на УС на БФКА, 29.11.2023 г.
01 декември 2023

Препис-извлечение
от
Протокол № 12

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 29.11.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров

Отсъстват: Снежана Михайлова

Решение N 1

УС утвърждава спортен календар на БФКА за 2024 г.

“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
приема се

Решение N 2

УС утвърждава състав на национален отбор по спортно катерене.

“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков
„Против“ - Дора Маринова
„Въздържал се“ - Васил Киров
приема се

Решение N 3

УС включва Елисавета Панайотова в проекта по Програма за РСВП като длъжностно лице - кинезитерапевт.

“За“ - Васил Киров, Дойчин Боянов
„Против“ - Петко Тотев
„Въздържал се“ - Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков
не се приема

Решение N 4

УС включва Станимир Желязков и Георги Пенев в проекта по Програма за РСВП като треньори без хонорар.

“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

Решение N 5

УС утвърждава проект на БФКА за кандидатстване по Програма за финансово подпомагане на проекти за развитие на спорта за високи постижения за олимпийски спортове за 2024 г. на ММС.

“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се


Решение N 6

УС утвърждава проект на БФКА за кандидатстване по Програма за финансово подпомагане на проекти за кадрово и научно-методическо осигуряване на спортните федерации за 2024 г. на ММС.
“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

Решение N 7

УС утвърждава Правила за оценка на треньорските кадри.
“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров, Дора Маринова
приема се


Решение N 8

УС утвърждава Годишен работен план на треньори.

“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се


Решение N 9

УС утвърждава носители на годишните награди на БФКА за 2023 г.
- Слав Киров (юноши U20) - 4-то място на световно първенство - трудност, 4-то място на европейско първенство - боулдър, 7-мо място на европейско първенство - трудност, 3-то място в ранглиста за комбинацията на европейско първенство.
- Николай Русев - 15-то и 21-во място на световна купа мъже – боулдър.
- Станислав Атанасов и Росен Аначков - свободно преминаване на “Camilotto Pellisier” 8а/а+ на Северната стена на Чима Гранде ди Лаваредо.

“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Дора Маринова
„Въздържал се“ - Васил Киров
приема се
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF