Новини

Спортно катерене - купа "Сърнена гора"- трудност и скорост за деца 1-4 група, 18-19.11.2023 г., гр. Стара Загора
20 ноември 2023

 Резултати:

ТРУДНОСТ
СКОРОСТ

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF