Новини

Заседание на УС на БФКА, 22.03.2023 г.
23 март 2023

Протокол № 5

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 22.03.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Васил Киров, Калин Гърбов, Никола Недялков, Снежана Михайлова, Николай Петков, Станимир Желязков


Дневен ред:
1. Молба за членство в БФКА от Спортен клуб „Катерачен Ели-Т“ ООД.


РЕШЕНИЕ N 1

УС на БФКА приема за член на БФКА Спортен клуб „Катерачен Ели-Т“ ООД.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - Васил Киров, Никола Недялков
приема се  

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF