Новини

Среща - дискусия по проблемите на алпинизма, 03.11.2022 г.
26 октомври 2022

Покана

След решение на УС на БФКА имаме удоволствието да поканим заинтересованите на среща - дискусия по проблемите на алпинизма у нас, която ще се състои на 3.11.2022 г., от 18 ч. в офиса на БФКА

Теми, които ще се обсъждат:
1. Финансиране на алпинизма;
2. Държавни първенства по алпинизъм;
3. Преекипиране на алпийски маршрути.
4. Разни.

С оглед по-добро планиране на срещата, моля да заявите участие на office@bfka.org в срок до 1-ви ноември.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF