Новини

Да опазим птиците - инциатива на БДЗП, БФКА и www.climbingguidebg.com
29 юли 2022

През последните месеци Българско дружество за защита на птиците, Бългаската федерация по катерене и алпинизъм и сайта www.climbingguidebg.com разработихме диплянка с препоръчителни практики при катерене, с които в максимална степен да опазваме местообитанията на скалолюбивите птици и самите тях.

Към момента диплянката ще се разпространява онлайн, така че молим всички катерачи да се запознаят с нея и да я разпространяват.

Към PDF файл с диплянката

Към сайта на БДЗП 

Към climbingguide.comСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF