Новини

Треньор по катерене и алпинизъм в НСА
02 юни 2022

Треньорската професия е една от най-значимите професии в съвременното ни общество. Каква роля играем в израстването и формирането на личността? Какви са етичните и морални ценности, които възпитаваме при хората занимаващи се със спорт? Отговорите на тези въпроси отдавна са реализирани, при хората на които спорта е станал част от ежедневния начин на живот. Планинарството, катеренето, алпинизма и ориентирането са дейностите, който са пряко свързани с професионалните направления треньор по туризъм-алпинизъм и туризъм ориентиране. За това как е започнала дейността ни, какви възможности за обучение ни осигурява НСА, къде можем да се реализираме прочетете в сайта на Клуб по алпинизъм "НСА"

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF