Новини

Заседание на УС на БФКА, 21.03.2022 г.
23 март 2022

Препис – извлечение от
Протокол № 2 / 2022 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
21.03.2022 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков,Васил Киров, Тихомир Димитров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова

Решение № 1

УС утвърждава Валисия Мей за член на националния отбор по спортно катерене за юноши и девойки и ще бъде предложена на ММС за включване в проекта по Програмата за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за високи постижения за 2022 г.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Тихомир Димитров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова
Против - няма
Въздържал се - няма
приема се

Решение № 2

УС утвърждава разпределение на одобрената субсидия от Министерство на младежта и спорта по направление 1 от Програма за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за високи постижения за 2022 г.

За - Петко Тотев, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Тихомир Димитров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов
Против - няма
Въздържал се - Николай Петков, Дора Маринова, Снежана Михайлова
приема се

Решение № 3

УС утвърждава разпределение на одобрената субсидия от Министерство на младежта и спорта по направление 2 от Програма за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за високи постижения за 2022 г.

За - Петко Тотев, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Николай Петков, Дора Маринова, Снежана Михайлова
Против - няма
Въздържал се - Тихомир Димитров
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF