Новини

Заседание на УС на БФКА, 07.12.2021 г.
08 декември 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 11 / 2021 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
07.12.2021 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Тихомир Димитров, Станимир Желязков, Снежана Михайлова
ОТСЪСТВАТ: Дойчин Боянов


Решение № 1

УС приема спортен календар на БФКА за 2022 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Снежана Михайлова
„Против“ – няма
„Въздържал се“ - Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

Решение № 2

УС приема актуализиран Правилник за провеждане на състезания по спортно катерене.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Снежана Михайлова
„Против“ – няма
„Въздържал се“ - Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

Решение № 3

УС утвърждава стартови такси в състезания по спортно катерене за купа "България"както следва:
- 1 дисциплина – 20 лв.
- 2 дисциплини – 25 лв.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Снежана Михайлова
„Против“ – Васил Киров, Станимир Желязков, Тихомир Димитров
„Въздържал се“ - Николай Петков
приема се

Решение № 4

УС приема актуализиран списък на съдии в състезания по спортно катерене:
- главен съдия: Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Георги Пенев, Ивайло Радков, Милен Видиновски, Снежана Михайлова, Дора Маринова, Васил Киров, Иван Данчев, Спасина Недялкова
- съдия – откривател (всички дисциплини и възрастови групи): Калин Гърбов, Владислав Ангелов, Ивайло Радков, Юлия Керемедчиева
- съдия – откривател (всички дисциплини мъже / жени / юноши / девойки): Мартин Пенков, Константин Костадинов, Емилиян Колевски, Петър Иванов
- съдия – откривател (боулдър всички възрастови групи): Петя Гърбова
- съдия – откривател (боулдър мъже / жени / юноши / девойки): Яне Голев, Филип Дончев, Никола Петров
- съдия – откривател (трудност мъже / жени / юноши / девойки): Кристиян Петров
- съдия – откривател (всички дисциплини деца / юноши / девойки): Георги Пенев

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Снежана Михайлова, Васил Киров, Станимир Желязков
„Против“ – няма
„Въздържал се“ - няма
приема се

Решение № 5

Управителният съвет изисква от треньорите на националния отбор във връзка с Програмата за развитие на спорта за високи постижения в 10-дневен срок следната информация:
- отчет - анализ за подготовката, участието и резултатите от световни и европейски първенства за 2021 г. на спортистите от нац.отбор;
- проекто-състав на националния отбор по спортно катерене за 2022 г.;
- прогнозно класиране на състезателите от нац.отбор на световно и европейско първенство през 2022 г.;
- тренировъчен план за 2022 г.;
- план за развитие за състезателите до 2024 година.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров
„Против“ – няма
„Въздържал се“ - Николай Петков, Васил Киров, Станимир Желязков
приема се

Решение № 6

Управителният съвет утвърждава предложения договор за реклама между ф-ма Уолтопия АД и БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов
„Против“ – Васил Киров, Станимир Желязков, Тихомир Димитров
„Въздържал се“ - Николай Петков, Никола Недялков
не се приема

Решение № 7

Управителният съвет делегира права на Николай Петков за предоговаряне на условията в предложения договор между ф-ма Уолтопия АД и БФКА.

„За“ - Дора Маринова
„Против“ – Васил Киров, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков
„Въздържал се“ - Никола Недялков, Петко Тотев, Калин Гърбов
не се приема 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF