Новини

Заседание на УС на БФКА, 08.07.2021 г.
09 юли 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 / 2021 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
08.07.2021 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Иван Геров,Калин Гърбов, Никола Недялков
ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Снежана Михайлова


РЕШЕНИЕ № 1

УС на БФКА утвърждава актуализиран финансов план за провеждане на европейска купа по спортно катерене – трудност за юноши и девойки на 24-25-ти юни във Велико Търново.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Иван Геров,Калин Гърбов, Никола Недялков
приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет решава отпуснатите от ММС допълнителни 5 хил.лв. да се разходват за участие на Александра Тоткова в световни купи за жени.

„За“ - Станимир Желязков
„Против“ - няма
„Въздържал се“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Васил Киров, Иван Геров, Калин Гърбов, Никола Недялков
не се приема

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава отпуснатите от ММС допълнителни 5 хил.лв. да се разходват за участие в международни състезания за мъже и жени и разпределни: Александра Тоткова - 3 хил.лв., Слав Киров - 2 хил.лв.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова
„Против“ - няма
„Въздържал се“ - Николай Петков, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Иван Геров,Калин Гърбов, Никола Недялков
не се приема

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет решава отпуснатите от ММС допълнителни 5 хил.лв. да се разходват за участие в световно първенство за мъже и жени в Москва, 15-22.09
„За“ - Николай Петков, Дойчин Боянов, Иван Геров,Калин Гърбов, Никола Недялков
„Против“ - Васил Киров, Дора Маринова
„Въздържал се“ - Петко Тотев, Станимир Желязков
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF