Новини

Заседание на УС на БФКА, 24.02.2021 г.
25 февруари 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 / 2021 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
24.02.2021 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров
ОТСЪСТВАТ: Снежана Михайлова, Тихомир Димитров, Калин Гърбов

РЕШЕНИЕ № 1

УС на БФКА приема годишен фианнсов отчет на БФКА за 2020 г..

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков,Станимир Желязков
приема се единодушно

Васил Киров се присъединява към заседанието

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет решава членският внос в БФКА да е в размер на 350 лв.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
"Против" - Станимир Желязков, Васил Киров
"Въздържал се" - няма
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет определя такса картотека на състезателите е 20 лв.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
"Против" - Станимир Желязков,
"Въздържал се" - Васил Киров
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС на БФКА приема бюджет на БФКА за 2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Станимир Желязков, Васил Киров

приема се единодушно
РЕШЕНИЕ № 5

УС на БФКА приема разпределение на екипите за националния отбор по спортно катерене.

„За“ - Петко Тотев, Станимир Желязков, Васил Киров, Дора Маринова
"Против" - Никола Недялков
"Въздържал се" - Николай Петков, Иван Геров, Дойчин Боянов
не се приема

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет номинира Калин Гърбов за участие в курс за континетални съдии-откриватели, организиран от Европейския съвет по спортно катерене.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Никола Недялков
"Против" - Станимир Желязков,
"Въздържал се" - Васил Киров, Дойчин Боянов
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет приема актуализиран Правилник за състезния по спортно катерене.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Иван Геров, Васил Киров, Дойчин Боянов, Станимир Желязков
"Против" - няма
"Въздържал се" - Никола Недялков
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF