Новини

В събота, 25-ти февруари от 18 ч. в залата на изкуствената катерачна стена в Софийския Университет ще бъде изнесена презентация от Милкана Русева и Станимир Желязков, с която ще разкажат за тяхното пътуване и катерене в Мали, Африка през януари тази година. Часът на презентацията е възможно да бъде променен в зависимост от продължителността на откритото състезание по боулдър.
23 февруари 2006

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF