Новини

Заседание на УС на БФКА, 21.07.2020 г.
22 юли 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 8 / 2020 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм 21.07.2020 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова

ОТСЪСТВАТ: Васил Киров, Тихомир Димитров, Станимир Желязков


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за подготовката на спортистите от националния отбор за първото шестмесечие.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема справка за приходи / разходи на БФКА за първото шестмесечие.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава да отмени провеждането на европейска купа по спортно катерене – боулдър за юноши и девойки в София през 2020 г. поради епидемичната обстановка в България.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет се обръща с молба към ММС да съгласува кандидатура на БФКА за домакинство на европейска купа по спортно катерене – боулдър за юноши и девойки през 2021 г. и да пренасочи отпуснатите средства по договор Договор № 36-00-50 /31.01.2020 г. за провеждане на състезанието през 2021 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет приема актуализиран бюджет на БФКА за 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет се обръща с предложение към ММС за промяна на финансовия план към договор Договор № РСВП 36-00-13 /15.01.2020 г. Промяната е необходима във връзка с епидемичната обстановка в България и по света и настъпилите промени в държавния и международен спортен календар.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет констатира отпадането от членство в БФКА на АТК „Казанлък“, гр. Казанлък на основание Чл.26, ал.2.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет ще се обърне към ММС с молба Дома на Алпиниста в гр. Враца да бъде придобит за целите на катеренето и алпинизма в България като национална спортна база.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Във връзка с осигуряване на по-голяма безопасност на нарасналия туристическия поток в пещерата Проходна, Управителният съвет препоръчва на всички катерачи в почивни дни да не се катери в секторите в близост до пътеката, а именно: Поп фолк (Източен вход - лява страна), Непобедим (Средна част - дясна страна), Как ще ги стигнем (Средна част - лява страна), и El Choro (Западен вход - лява страна). Да се използват секторите: Хип Хоп (Източен вход - дясна страна), Black Metal (Входна част - дясна страна), Север (Входна част - дясна страна) - без участъка с "Пчеличката Мая", и Подарък (извън пещерата).

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Никола Недялков, Калин Гърбов, Иван Геров, Снежана Михайлова
приема се


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF