Новини

Заседание на УС на БФКА, 22.01.2020 г.
23 януари 2020

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 / 2020 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 22.01.2020 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Васил Киров, Калин Гърбов, Янко Танчев

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Мартин Маровски, Станимир Желязков, Никола Недялков


РЕШЕНИЕ № 1

УС приема финансова справка за приходи и разходи през 2019 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава проекто-бюджет за 2020 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава система за класиране на клубовете – членове на БФКА за 2020 г.

„За“ - всички
приема се


РЕШЕНИЕ № 4

УС констатира отпадане на КСТ „Мачирски“, София на основание Чл.15, ал.1, т.1 от ЗФВС.

„За“ - всички
приема се


РЕШЕНИЕ № 5

УС уважава молбата на СТПД „Академик“, Русе за прекратяване на членство в БФКА.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

УС приема за член на БФКА на КСКА „Академик-Русе“.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

УС решава само клубове, лицензирани по новия ЗФВС да имат право да картотекират състезатели.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

УС ще подкрепи проекта „Гренландия 2020“ в рамките на бюджета за проекти в областта на алпинизма, които БФКА подкрепя през 2020 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

УС решава в Програма за мерки за закрила на деца с изявени дарби да бъде включено държавното първенство по спортно катерене – трудност: 28.03.2020 г., София – юноши и девойки, и деца - 17.10.2020 г., Велико Търново

„За“ - всички
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF