Новини

Почина Аврам Аврамов
28 ноември 2019

С дълбоко прискърбие научихме новината за кончината на Аврам Аврамов - заслужил майстор на спорта,  свързал целия си живот с любимия си алпинизъм. Роден през 1933 г., с алпинизъм започва да се занимава още през 50-те години на миналия век. Осъществил е множество изкачвания в нашите планини. На един от зимните траверси изгубва част от пръстите на краката си, но това не го спира от алпинизма. През 1961 г. и 1964 г. е в състава на националния отбор за Безенгийската стена. През 1967 г. заедно с още 5 алпинисти стават първите българи, изкачили седемхилядник - пик Ленин (7134 м.) Ръководител е на експедицията, осъществила първото българско изкачване на вр. Комунизъм, днес вр. Исмаил Самани (7495 м.) Аврам Аврамов е ръководител на българската експедиция "Еверест-84", когато 5 българи успяха да стъпят на най-високия връх на планетата. 

Аврам Аврамов е завършил ВИФ със специалност туризъм - алпинизъм, работил като инструктор и директор на ЦПШ "Мальовица" повече от 15 години, бил е треньор по алпинизъм при Централния съвет на БТС, завеждал е отдел „Физкултура, спорт и туризъм“ при градския съвет на БПС в София. Многократно е бил избиран на ръководни длъжности в бюрата на РКА, БФА и БАК. Аврам Аврамов е награждаван многократно с държавни и правителствени отличия за високи постижения в алпинизма и неговото развитие - Герой на социалистическия труд", орден "Народна република България" - III степен, "Девети септември", „Червено знаме на труда“, „Кирил и Методий“ – II ст. „За спортна слава“ – I ст. Удостоен е с отличията "Заслужил деятел на БТС", почетен гражданин на гр. София, "Заслужил треньор".

Изказваме най-искрени съболезнования на семейството!
Почивай в мир, Авраме! 

Аврам Аврамов ще изпратим в неделя, 1.12 в 10 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища. Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF