Новини

Заседание на УС на БФКА, 09.10.2019 г.
10 октомври 2019

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 / 2019 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 09.10.2019 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Мартин Маровски, Никола Недялков, Васил Киров

РЕШЕНИЕ № 1

УС решава отбелязването на 90-год. на организираното алпийско движение и БФКА да се проведе на 19.11.2019 г., вторник, от 18:30 ч. в залата на НСА на ул. Гургулят в София.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС приема отчет за подготовката и представянето на спортистите на европейско първенство по спортно катерене - боулдър за юноши и девойки.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС приема финансова справка за м.01-09 и информация изпълнението на бюджета за 2019 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС решава ако бъдат реализирани икономии от държавните първенства до края на годината, да бъдат насочени към състезанието по спортно катерене във Велико Търново.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
„Против“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава спортен календар за зимния сезон 2019 / 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава списък с действителни членове на БФКА към 09.10.2019 г. и дата на приемането им за членове на федерацията.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет приема актуализиран Правилник за провеждане на състезания по ледено катерене.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет приема Програма за развитие на спорта за 2020-2024 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет на БФКА напомня на клубовете – членове на федерацията за привеждане на регистрацията и дейността им в съответствие със ЗФВС влязъл в сила на 18.01.209 г., и апелира клубовете да изпратят в кратък срок необходимите документи за лицензия. Информира, че след 18.01.2020 г. клуб, който не отговаря на изискванията на чл. 14 и чл.15 на ЗФВС, не може да бъде член на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF