Новини

Заседание на УС на БФКА, 16.09.2019 г.
17 септември 2019

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 8 / 2019 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 16.09.2019 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Васил Киров (със закъснение)

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Николай Петков, Мартин Маровски


РЕШЕНИЕ № 1

УС приема Антидопингови правила на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се


РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава Дора Маринова за координатор на БФКА за антидопинговата дейност.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се


РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава предложение за промяна на финансов план към Договор N РСВП 36-00-25 / 15.01.2019 г. между Министерството на младежта и спорта и БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се


РЕШЕНИЕ № 4

УС решава БФКА да кандидатства за домакинство на европейска купа по спортно катерене – боулдър за юноши и девойки на 2-3.05.2020 г. с резервни дати 9-10.05.2020 г. и 22-23.05.2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се


РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава да кандидатства по Наредба N 4 на ММС за подпомагане на изграждане и обновяване на спортни съоръжения – държавна и общинска собственост с проект за реновиране на стената в ДКС във Велико Търново.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се

Към заседанието се присъединява Васил Киров.


РЕШЕНИЕ № 6

УС приема отчет за изпълнение на показателите от тренировъчната програма и участие на спортистите на световното първенство по спортно катерене за юноши и девойки.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Станимир Желязков, Васил Киров
„Въздържал се“ - Калин Гърбов, Никола Недялков, Дора Маринова
приема се

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF