Новини

БФКА набира проекти за екипиране на катерачни обекти през 2019 г.
19 март 2019

Българска федерация по катерене и алпинизъм както всяка година има възможност да подкрепи проекти в областта на екипирането. Срок за подаване на проектите - 01.04.2019 г., на office@bfka.org. Одобрените проекти ще бъдат подпомогнати с материали за екипиране.

Моля използвайте Форма за кандидатстване за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF