Новини

Ски-алпинизъм - скоростно изкачване на Черни връх, 16.03.2019 г.
05 март 2019

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF