Новини

Катерачна среща "Брезе 2018" - държавно първенство по скално катерене, 29-30.09.2018 г.
13 септември 2018

Една от целите на Държавното първенство по катерене на скали е да се разкриват нови обекти за катерене и популяризирането им чрез организиране на катерачна среща. Тази година тя ще се проведе на 29 и 30 септември 2018 г. на скалите в близост до село Брезе, над село Искрец, община Своге. Новите маршрути от различна категория на трудност са разработени в три сектора: "Нишата“, „Плочата“и “Над чучурите“, разположени близо един до друг в обща скална верига.

ВАЖНО: Забранява се катерене на новите маршрути до началото на срещата.

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

28-30.9.2018 г., Скалите в близост до село Брезе.

II. НАСТАНЯВАНЕ

Наета от организаторите е къща за гости. Молим желаещите да се свържат с нас на телефон 0898955185.

До мястото за паркиране при скалите има места за опъване на палатки.

Възможно е и ежедневно пътуване и връщане в София, поради близостта – 55 км от цетъра на София, в голямата си част по добър път през Костинброд.

III. ПРОГРАМА

28 септември (петък)
19:00 – начало на записванията
20:00 – техническа конференция

29 септември (събота)
На скалите
9:00 –записвания
10:00 - 19:00 ч. - изкачвания

30 септември (неделя)
На скалите
9:00 - 17:30 ч. – изкачвания
18:00 ч. – обявяване на резултатите

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Всички желаещи катерачи, които отговарят на следните условия:
• навършени 14 г. (участници на възраст 14-18 г. трябва да имат съгласие от родител!)
• разполагат с необходимата екипировка и съоръжения за спортно катерене на скали, задължително КАСКА.

V. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Николай Петков

VI. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на
проявата. Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Такса за участие: 15 лв. само за некартотекирани състезатели (проверка - ТУК) която ще се използва за награден фонд. ВНИМАНИЕ: тези, които не желаят да записват изкачванията си (не участват в класирането), също заплащат стартова такса!

VII. РЕГЛАМЕНТ
В предварителната подготовка на маршрутите взеха участие Николай Петков, Мартин Пенков, Ивайло Радков, Николай Георгиев, Дойчин Боянов, Елица Павлова, Дарина Петкова и др. Подготвени са около 20 маршрута от различна категория, от 18 до 30 метра дължина.

Сайтът Climbingguidebg.com ще бъде партньор в организацията на срещата, подготовка на информацията и отразяване на проявата. Информация за района на Брезе и маршрутите можете да намерите тук: https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=regioninfo&idRegion=327 

На самата среща участниците ще получат карта (списък) с маршрутите, в която ще си отбелязват преминатите маршрути, стилът и мнение за категорията. ВАЖНО: ще се признават маршрутите и стилът записаани при съдиите, раздадените карти ще са само информативни!

Класирането ще стане по сумата от спечелените точки. Всеки маршрут ще носи определен брой точки, които се поделят от преминалите го в стил RP или по-добър. Стилът на преминаване ще бъде отчетен чрез умножаване на точките от маршрута по коефициент, който за RP = 1, Flash =1,25.
Срещата ще се провежда в стил Flash и RP. Участвалите в екипирането на маршрутите също могат да участват в срещата, като ще бъдат признати за класиране маршрути, които не са екипирали или катерили.

Поради липса на възможност всички турове да бъдат оборудвани предварително с примки, участниците оставят своите примки при първото катерене на даден маршрут. На края всички примки се събират.

Допълнителни подробности по маршрутите и окончателния регламент ще бъдат дадени на техническата конференция.

VIII. НАГРАДИ

Парични награди – събраните от стартовите такси, материални. 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF