Новини

БФКА набира проекти за екипиране на катерачни обекти през 2018 г.
12 март 2018

Българска федерация по катерене и алпинизъм както всяка година има възможност да подкрепи проекти в областта на екипирането. Срок за подаване на проектите - 27.03.2018 г., вторник, на office@bfka.org. Одобрените проекти ще бъдат подпомогнати с материали за екипиране.

Моля използвайте Форма за кандидатстване за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект  
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF