Новини

Заседание на УС на БФКА, 11.12.2017 г.
12 декември 2017

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 11.12.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Никола Недялков, Васил Киров, Дора Маринова, Николай Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Станимир Желязков

ОТСЪСТВАТ: Янко Танчев, Мартин Маровски, Тихомир Димитров


РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава спортен календар на БФКА за 2018 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС приема проект на БФКА за кандидатстване по програма за развитие на спорта за високи постижения на ММС за 2018 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС приема състезанието по боулдър в СУ, проведено на 25.02.2017 г. да отпадне от системата за калсиране на клубовете за 2017 г.

„За“ - Станимир Желязков
„Против“ - Васил Киров, Дора Маринова, Калин Гърбов
„Въздържал се“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Николай Петков, Дойчин Боянов
не се приема

РЕШЕНИЕ № 4

УС приема класиране на клубовете за 2017 г.

„За“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Николай Петков, Дойчин Боянов, Васил Киров, Дора Маринова, Калин Гърбов
„Въздържал се“ - Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС дава срок до 31.12.2017 г. на СК „АлПиринСки“ за заплащане на дължимия членски внос за 2017 г.
„За“ - всички
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF