Новини

Заседание на УС на БФКА, 22.02.2017 г.
23 февруари 2017

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 22.02.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов Янко Танчев, Васил Киров, Никола Недялков, Станимир Желязков

Елисавета Първанова, Мария Димитрова, Иван Геров, Тервел Тотев, Николай Диков

ОТСЪСТВАТ: Мартин Маровски, Тихомир Димитров

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет изразява становище „против“ отмяната на асоциираното членство в IFSC и промяната на размера на членския внос.

„За“ - 8 – Петко Тотев, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов Янко Танчев, Васил Киров, Никола Недялков, Станимир Желязков
Въздържал се – 1 – Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава система за класиране на клубовете – членове на БФКА за разпределение субсидията на ММС за 2017 г.

„За“ - 5 - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Николай Петков, Васил Киров
„Въздържал се“ - 4 - Дойчин Боянов Янко Танчев, Никола Недялков, Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет се ангажира през април да инициира среща с широко присъствие на състезатели, съдии и деятели в ски-алпинизма за изработване на критерии за подбор на национален отбор за сезон 2017-2018.

„За“ - 6 - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Николай Петков, Васил Киров, Никола Недялков
„Въздържал се“ - 2 - Дойчин Боянов, Станимир Желязков
„Против“ - 1 - Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет отлага дискусия по правилник и финансово подпомагане на състезанията по спортно катерене за 2017г.

„За“ - 8 - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Дойчин Боянов Янко Танчев, Васил Киров, Никола Недялков, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - 1- Николай Петков
приема се


РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава международният лиценз на Мария Георгиева за 2017 г. да бъде заплатен от бюджета на БФКА.

„За“ - 9 - единодушно
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF