Новини

Премиера на книгата "Първите седем" от Боян Петров, 6.02.2017 г.
30 януари 2017 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF