Новини

Заседание на УС на БФКА, 26.01.2017 г.
27 януари 2017

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 26.01.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дора Маринова,Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов Янко Танчев

ОТСЪСТВАТ: Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Васил Киров, Никола Недялков, Станимир Желязков


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава национален отбор за участие в световно първенство по ледено катерене във Франция, 4-5.02, в състав: Тихомир Димитров, Фикрет Фейзулов, Косьо Локмаджиев.

„За“ - 6 - единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет решава националния отбор за участие в световно първенство по ски-алпинизъм в Италия, 23.02-01.03 да е от 5 състезатели.

„За“ - 6 - единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава национален отбор за участие в севтовно първенство по ски-алпинизъм в състав: Петя Тотева, Ивона Михайлова, Никола Петков, Георги Радев, Кирил Николов.

„За“ - 4 - Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Николай Петков
„Против“ - 2 - Янко Танчев, Дойчин Боянов
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет приема отчет за подготовката на състезателите през IV-то тримесечие на 2017 г.

„За“ - 6 - единодушно
приема се


РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет приема финансов отчет за 2016 г.

„За“ - 5 – Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов
„Въздържал се“ - 1 - Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет приема увеличение на заплатата на изп.секретар на БФКА в размер на 100 лв. месечно, считано от 1.01.2017г.

„За“ - 5 – Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов
„Въздържал се“ - 1 - Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет приема проекто-бюджет за 2017 г.

„За“ - 6 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният подкрепя подновяване на номинацията на Боян Петров като член на UIAA Access Commission.

„За“ - 5 – Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Дойчин Боянов, Янко Танчев
„Въздържал се“ - 1 - Николай Петков
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет обявява за невалидна картотеката на Петя Тотева за проведените състезания по ски-алпинизъм на 17.12.2016г. и 21.01.2017г.

„За“ - 6 – единодушно
приема се


РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет решава да не картотекира състезатели на ТД „Чумерна“, Елена докато не заплатят дължащата такса за картотека за 2016 г.

„За“ - 4 – Петко Тотев, Дора Маринова, Калин Гърбов, Николай Петков
„Въздържал се“ - 2 - Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 11

Дължимите стартови такси от некартотекирани състезатели се внасят в БФКА от главния съдия на състезанието.

„За“ - 6 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 12

Управителния съвет решава да възстанови колективното членство на БФКА в БТС.

„За“ - 6 – единодушно
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF