Новини

Национален отбор по ледено катерене - тест и критерии за подбор
09 януари 2017

 На 11-ти януари от 14:30 ч. в залата по катерене на НСА ще се проведе тест за подбро на национален отбор по ледено катерене за участие в световно първенство в Шампени ен Веноаз, Франция на 4-5-ти февруари. Критериите за подбор са резултатите от теста и държавното първенство на 14-15-ти януари наБоянския водопад, Витоша.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF