Новини

Заседание на УС на БФКА, 29.11.2016 г. (обновена)
30 ноември 2016

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 29.11.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Васил Киров, Никола Недялков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Калин Гърбов, Тихомир Димитров, Николай Петков, Станимир Желязков, Янко Танчев, Дойчин Боянов
Иван Геров, Ивона Михайлова, Николай Диков


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет решава избора за треньор на национален отбор по спортно катерене за 2017 г. да е таен.

„За“ - 1, „Против“ - 6, „Въздържал се“ - 4, не се приема

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет избира за треньор на национален отбор по спортно катерене за 2017 г. Мария Георгиева.

„За“ - 0, „Против“ - 9, „Въздържал се“ - 2, не се приема

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет избира за треньор на национален отбор по спортно катерене за 2017 г. Васил Киров.

„За“ - 3, „Против“ - 3, „Въздържал се“ - 5, не се приема


РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет избира за треньор на национален отбор по спортно катерене за 2017 г. Ивайло Радков.

„За“ - 5, „Против“ - 3, „Въздържал се“ - 3, не се приема 


РЕШЕНИЕ № 5

УС решава намалява размера на картотеката за 2016 г. на 10 лв.

„За“ - 10, „Против“ - 1, „Въздържал се“ - 0, приема се


РЕШЕНИЕ № 6
УС решава да подпомогне Светослав Чаъков с 400 лв. за участие в международни състезания по ски-алпинизъм.

„За“ - 9, „Против“ - 2 , „Въздържал се“ - 0, приема се

Васил Киров напуска заседанието

РЕШЕНИЕ № 7

УС утвърждава правила за картотекиране за 2017 г. както следва:
- срок - през цялата година, но преди първото състезание, в което ще участва състезател;
- картотеката трябва да съдържа информация за състезателите по образец. Документите може да се пращат по електронната поща от представляващия клуба;
- картотеката за 2017 г. е в размер на 15 лв., може да се заплаща от клуба по всяко време, но не по-късно от края на годината;
- картотекираните състезатели не заплащат стартови такси в ДП ски-алпинизъм, спортно и ледено катерене.
- състезател, който не е картотекиран, се допуска за участие в ДСК след попълване на съответна декларация, заплащане на стартова такса в размер на 30 лв. и в протокола фигурира без клубна принадлежност.

„За“ - 7, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 3, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

УС утвърждава актуализиран Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм.

„За“ - 3, „Против“ - 2, „Въздържал се“ - 5, не се приема

РЕШЕНИЕ № 9

УС утвърждава списък на оправомощени лица за съдии по ски-алпинизъм както следва:
- главен съдия - Николай Диков, Янко Танчев, Жеко Вътев, Тодор Тодоров, Кирил Макаров, Георги Георгиев, Петко Тотев, Васил Флоров, Мариян Вълчев, Тервел Тотев
- трасьори - Николай Диков, Янко Танчев, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Мариян Вълчев, Георги Радев, Тервел Тотев, Ивона Михайлова, Васил Флоров

„За“ - 10, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

УС утвърждава съдийски наряд в състезанията по ски-алпинизъм през декември и януари както следва:
ДП скоростно изкачване, 17.12.16 г.: главен съдия – Петко Тотев, трасьор – Николай Диков
ДП спринт, 21.01.17 г.: главен съдия – Николай Диков, трасьор – Георги Радев
Витоша зимен фест - индивидуално, 22.01.17: главен съдия – Петко Тотев, трасьор – Васил Флоров
„За“ - 10, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 11

УС утвърждава минимално съдийско възнаграждение за съдиите по ски-алпинизъм 40 лв. на ден.

„За“ - 7, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 3, приема се

РЕШЕНИЕ № 12

УС утвърждава критерии за подбор на национален отбор по ледено катерене: тест на 08.01.17 г. и ДП ледено катерене – 14-15.01.17.

„За“ - 10, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 13

УС дава 7-дневен срок на Калоян Добрев – главен съдия на ДП боулдър за деца, юноши и девойки да отчете финансово състезанието.

„За“ - 10, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF