Новини

Заседание на Управителния съвет на БФКА, 23.06.2016г.
23 юни 2016

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 23.06.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Никола Недялков, Дора Маринова, Янко Танчев, Мартин Маровски


Отсъстват: Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Дойчин Боянов, Станимир Желязков


РЕШЕНИЕ № 1

УС на БФКА ще подкрепи постъпилите проекти в областта на алпинизма както следва: проектът „Африка“ - 1400лв., проектът „Алпи“ - 800лв..

„За“ - 5, „Против“ - 1, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС на БФКА утвърждава отбор за участие в европейско първенство по спортно катерене – боулдър за юноши и девойки в състав: Петър Иванов, Христо Алтънчев, Филип Дончев, Кръстина Ангелова, водач – Васил Киров.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС на БФКА утвърждава отбор за участие в световно първенство по спортно катерене за мъже и жени в състав: Петър Иванов, Божидар Любенов, Петя Гърбова, Никола Петров, Мартин Пенков.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС на БФКА утвърждава отбор за участие в световно първенство по спортно катерене за юноши и девойки в състав: Петър Иванов, водач – Васил Киров.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF