Новини

Курс за съдии - откриватели по спортно катерене, 30.06-02.07.2016г., гр.Велико Търново
07 юни 2016

1. Ръководител

Калин Гърбов - международен съдия - откривател по спортно катерене

2. Място на провеждане

гр. Велико Търново - спортна зала на Великотърновския Университет и зала "Боулдърспот"

3. Условия за участие

За да бъде включен в курса, всеки участник трябва да отговарят на следните условия:
- да е активен катерач, преминавал маршрути 7с+/8а (9+ UIAA), боулдъри 7A-
- да е член на спортен клуб - член на БФКА
- да разполага с инвентар: гри-гри, шестограмен ключ - 8 мм., седалка, примки 5-7 бр.
- такса - 50 лв., може да се плати в офиса на БФКА или на банкова сметка на БФКА - Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF, в основанието посочете: курс съдии и име.
- нощувки и храна се резервират и заплащат от участниците.
- срок за записване - 22.06.2016г.

Важно! Курсът ще се проведе при минимум 4 участници

4. Програма

30.06, четвъртък
09.00-10.00 - пристигане, среща – спортна зала ВТУ дискусия и разясняване програмата на курса  
10.00 -17.00 - зала ВТУ- подготовка на състезание трудност
17-30 -18.30 – разбор, разглеждане правилника – трудност

01.07, петък
09.00 -16.00 - зала“ Боулдърспот“- подготовка на състезание боулдър
12-00 -13.00 - разбор, разглеждане правилника – боулдър
16.30 -18.30 - състезателна тренировка - трудност
18-30 -19.00 - разбор – трудност

02.07, събота
09.00 – 09.30 - попълване на тест по правилника
10.00-12.00 - състезателна тренировка – боулдър
12.00 -13.00 - разбор - боулдър

* Възможни са промени в предвидената програма

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF