Новини

Заседание на Управителния съвет на БФКА, 22.04.2016г.
25 април 2016

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 4 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 22.04.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дойчин Боянов, Васил Киров, Никола Недялков, Дора Маринова, Янко Танчев, Николай Петков, Станимир Желязков
Елисавета Първанова – контролен съвет

Отсъстват: Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Калин Гърбов


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет избира за заместник-председател на управителния съвет на БФКА Николай Петков.

„За“ - 8, приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF