Новини

Заседание на Управителния съвет на БФКА, 05.04.2016г.
06 април 2016

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 05.04.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дойчин Боянов, Васил Киров, Никола Недялков, Деян Петков, Дора Маринова
Елисавета Първанова – контролен съвет

Отсъстват: Кирил Русев, Янко Танчев, Николай Петков, Станимир Желязков, Калин Гърбов


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчета за дейността на БФКА за 2015г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

БФКА приема финансов отчет на БФКА за 2015г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема бюджет на БФКА за 2016г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава изменения в Устава на БФКА, които ще предложи за приемане от Общото събрание на сдружението.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 22.04.2016 г. (петък) от 16 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул. “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2015г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2015г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2016г.
5. Промени в Устава на БФКА.
6. Членски внос в БФКА – размер и срок за плащане.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
8. Избор на председател и членове на управителния съвет.
9. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
10. Избор на председател и членове на Контролния съвет.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

УС констатира отпадането на следните клубове от членство в БФКА на основание Чл.26, ал.1, т.5 и ал.2:
АК „Витоша“, гр.София
СКАП „Планини и приключения“, гр.Сливен
АК „Христо Христов“, гр.Смолян
АК „Хеброс“, гр.Димитровград

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет приема молбата на СК „Диамант“, гр.Карлово и АК „Планински ангели“, гр.Ловеч, и дава срок за заплащане на членския внос до 21.04.2016г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет приема за член на Българската федерация по катерене и алпинизъм СТПД „Академик“, гр.Русе.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет приема за член на Българската федерация по катерене и алпинизъм ТД „Витоша“, гр.София

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

Във връзка с нарушаване на реда за картотекиране на състезатели за 2016г. няма да се начисляват точки в класирането на клубовете за 2016г. за резултата на Михаела Иванова на държавното първенство по ледено катерене.

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 11

Управителният съвет решава да подкрепи участието на двата отбора по ски-алпинизъм в състезанието Tour du Rutor в размер на 850лв. за пътни разходи.

„За“ - 5, „Против“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 12

Управителният съвет решава да подкрепи участието на Ивона Михайлова, Иван Танчев, Петя Тотева в международни състезания по ски-алпинизъм в размер на 400лв. за всеки състезател.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 13

Управителният съвет решава да подкрепи участието на Катерина Петкова в международна женска катерачна среща във Великобритания в размер на таксата участие – 180 паунда и до 400лв. за самолетен билет.

„За“ - 4, „Въздържал се“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 14

Управителният съвет решава да подкрепи участие на Петър Иванов в световна купа – боулдър в Швейцария в размер на 400лв.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 15

Управителният съвет приема подадената оставка от комисия „Ски-алпинизъм“.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 16

Във връзка с писмо на Кристиян Петров до управителният съвет относно съдийство и резултат на състезатели на състезание по спортно катерене в Стара Загора на 26-27-ми март, УС констатира следното:
- има грешка на съдията-арбитър при отчитане на резултата на Петър Атанасов;
- има грешка на главния съдия, който е приел резултата, без да го провери;
- има пропуск на съдия – откривателя при подготовката на маршрута;
- водач на отбора на КССК „Варнаклайминг“, треньор или състезателя не са подали контестация в установения в Правилника за провеждане състезания по спортно катерене ред, поради което резултата от състезанието се счита официален на основание чл. XIV от Правилника.

„За“ - 5, „Против“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 17

Управителният съвет предлага на следващият състав на УС да включи в първото си заседание въпросите за цялостната организация, безопасност и съдийство в състезанията по спортно катерене.

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 18

Управителният съвет решава състезанието по спортно катерене за мъже и жени, планувано да се проведе на 23-ти април да бъде преместено на 28-ми май по молба на организаторите.

„За“ - 4, „Въздържал се“ - 2, приема се  

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF