Новини

Dry tooling за купа НСА 2016, 16.01.2016г., НСА, София
12 януари 2016

 Поканата за участие може да видите на сайта на КА "НСА", София
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF