Новини

Заседание на УС на БФКА, 21.12.2015г.
21 декември 2015

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 21.12.2015 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Васил Киров, Николай Петков, Деян Петков, Станимир Желязков, Дора Маринова


Отсъстват: Калин Гърбов, Никола Недялков


РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава състав на национален отбор за участие в ЕП ски-алпинизъм (индивидуално и спринт) - Салван, Швейцария, 5-7.02.2016г.: Иван Тначев, Петър Иванов, Петя Тотева, Светослав Терзийски

„За“ - 7, „Против“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

БФКА ще поеме разходи за лиценз и стартова такса в ЕП ски-алпинизъм на Ивона Михайлова при изявено желание за участие.

„За“ - 6, „Въздържал се“ - 2, „Против“ - 1, приема се

Кирил Русев напуска заседанието.
Деян Петков напуска заседанието.

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава състав на национален отбор по ледено катерене за участие в ЕП Рабенщайн, Италия – 29-31.01.2016г.: Минчо Петков, Радка Петкова, Станимир Желязков, Косьо Локмаджиев, Фикрет Фейзулов

„За“ - 7, приема се

Янко Тначев напуска заседанието.

РЕШЕНИЕ № 4

Във връзка с проведената на 7.12.2015г. Кръгла маса и предоставените резултати от проекта "Не сме сами на скалите", УС на БФКА изразява следното становище:

Остро осъжда предприетите действия по премахването на клинове и осигурителни точки на катерачни маршрути в сектор G на катерачен обект Манастир "Св. Троица". Премахнатите маршрути са емблематични за историята на световното катерене. Там е проведена последната световна купа по катерене на скали през 1989г., в която участва цяло съзвездие от катерачи. Премахването на клиновете представлява опасност за живота на катерачите, които предприемат изкачвания в района.

Във връзка с изразеното становище, настояваме:
1. Да бъдат възстановени маршрутите, унищожени по време на реализацията на проект „Не сме сами на скалите“ за сметка на проекта. Това да включва както старите маршрути от 1989-1993 година, така и новите трад линии, намиращи се в дясно от сектор G.
2. Да бъдат заличени боите и надписите по скалите.

По отношение изработената по проекта таблица с ограничения, БФКА има редица забележки и различия по предложените ограничения в таблицата. С оглед краткото време за запознаване с информацията, предоставена от авторите на проекта, БФКА ще има мотивирано становище в началото на януари 2016г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава проект за кандидатстване на БФКА по Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2016г. на ММС

„За“ - 6, приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF